Søk
 

TILBUD
GAVETIPS
Vinsj
Baugpropell
Belysning og LED
Båtpleie
Elektrisk utstyr
Fiske
Flagg
Fortøyningsutstyr
Gassutstyr
Kjøling
Koking
Motortilbehør
Måkejagere
Opplagsutstyr
Sikkerhet og flyteprodukter
Spis og drikk
Stiger/plattform
Stoler og bord
Styring - kontrollutstyr
Elektronikk/navigasjon
Teak
Tekstiler
Trimplan
Vannsport og fritid
Varme
VVS
Kjekt å ha

Innlogging

[Du står her: Salgsbetingelser]

Salgsbetingelser for warnersbaatbu.no

1. Frakt

Fraktsummen vises i kassen når orderen gjennomføres.

2. Betaling

Betaling for varene skjer med vår kortbetaling på nett. Summen reserveres av kortinnløser og overføres når varen er sendt.

3. Leveringstid

Dersom varene i bestillingen finnes på eget lager, vil de bli sendt senest dagen etter ordren ble lagt med unntak av helger og helligdager. Leveringstiden vil naturlig nok bli utvidet i tilfeller hvor varen ikke er på lager hos oss eller hos leverandør.

4. Varsling om leveringsutsettelse

Vi varsler når vi ser at leveringstiden blir utsatt. Dersom du har spørsmål om leveringen, kan du kontakte oss via skjemaet du finner under linken Kontakt Oss.

5. Priser

Alle priser er oppgitt  i norske kroner inklusiv 25% moms. Vi sender ikke til utlandet.


6. Opplysninger gitt i nettbutikken


warnersbaatbu.no tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at bilde-/skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.


Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

7. Avbestilling

Avbestillinger meldes så raskt som mulig og helst på telefon 33459711 eller på mail: warner@warnersbaatbu.no. Avbestillinger kan kun skje før ordren blir pakket, dersom du da fortsatt ikke ønsker varen(e), må de returneres som Angrerett, se pkt 9.

8. Skade på varen

Hvis du oppdager at pakken er skadet allerede ved avhenting på postkontoret, må du melde fra om dette til Posten med en gang. Oppdager du en transportskade først når du åpner emballasjen må du snarest ta med deg hele forsendelsen inklusiv emballasjen tilbake til postkontoret og fylle ut et skadeskjema. Postkontoret hjelper deg med utfyllingen av sitt standard skadeskjema.

9. Angrerett

Angrerettloven gir forbruker en ubetinget rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å melde fra til selger innen 14 dager etter at forbrukeren mottok hele varen og opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte, herunder angrerettskjema. Angreretten utløper senest tre måneder etter at varen er mottatt eller etter 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt. Fristen anses overholdt dersom melding er avsendt innen fristens utløp og på en måte som er forsvarlig etter forholdene. I meldingen skal forbrukeren opplyse hvilken måte varen vil bli returnert på. Ved bruk av angreretten faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort. Dersom noen av partene har oppfylt hele eller deler av avtalen skal det skje en tilbakeføring. Forbruker skal tilbakeføre varen innen rimelig tid. Dette gjelder selv om forbrukeren ikke har fått det han eller hun har krav på å få tilbakelevert fra selgeren. Selger plikter å tilbakebetale det forbrukeren har betalt innen 14 dager fra den dag selger mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til rådighet. Dersom du har postgirokonto eller bankkonto bes kontonummer opplyst. Eventuelle kostnader ved retur av varen bæres av forbrukeren, med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig. Varer som er sendt gjennom posten eller selvstendig fraktfører skal sendes tilbake på samme måte eller leveres selger i originalemballasjen med betalt returfrakt. Forbruker plikter ikke å motta eller innløse en vare før den returneres selger, men kan isteden betale returkostnadene og be den som leverer varen om å returnere varen til selgeren. Det er imidlertid en forutsetning at kjøper gir melding til selger, innen 14 dager, om at angreretten benyttes.

9.1 Unntak og begrensninger i angreretten

Angreretten er kun gyldig for privatpersoner.

Angreretten gjelder heller ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra kjøpers side. Videre kan angreretten ikke gjøres gjeldende for lyd- eller bildeopptak eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt.

Angreretten må forhåndsmeldes til oss innen 14 dager, via mail warner@warnersbaatbu.no, og sendes til oss umiddelbart etter tilbakemelding. Produktet/ene må være i samme stand som levert, og ikke brukt (dvs at programvare o.l ikke er installert og lisenser ikke er registrert, at produktet ikke har andre instillinger enn som levert, eller andre indre/ytre påvirkninger av produktets utseende/egenskaper/utførelse). Fingermerker o.l skal være fjernet. Dersom vilkårene ikke er oppfylt, kan det enten medføre trekk i refusjonen, eller returavslag.

Produktet/ene må legges i original emballasje, med alt medfølgende utstyr, og skal pakkes med ytre emballasje på på forsvarlig måte før varen sendes. Vi anbefaler å bruke ”Norgespakke” eller andre sporbare pakkeforsendelser, da vi ikke tar ansvar for returvarer som evt. forsvinner i postgangen. Varer sendt i retur uten ytre emballasje og/eller med skrift direkte på produktemballasje godtas ikke.

Beløpet vil bli refundert på ditt kredittkort, eller på din bankkonto etter at vi har mottatt, kontrollert og godkjent innholdet. Det kan ta inntil 14 dager fra vi har mottatt varene til beløpet refunderes.

11. Reklamasjon

Oppdages det eventuelle mangler eller mulige feil ved et produkt, skal kjøperen straks lese og gå igjennom informasjonen på vår supportside på internett, og innen rimelig tid etter at mangelen burde vært oppdaget, rapportere mangelen til warnersbaatbu.no hvis eget forsøk på å finne løsning på problemet ikke vinner frem.

Reklamasjon dekker ikke feil eller problemer som oppstår som følge av:

 • Normal slitasje.
 • Bruk eller misbruk av varen utover tilsiktet formål og egenskaper.
 • Tilkobling eller feil tilkobling av ikkestøttede komponenter (tredjeparts- eller orginal).
 • Feil begått av kunde under inngrep i varen.
 • Manglende detaljer i kart / kartdata (gjelder GPS og navigasjonsutstyr).
 • Manglende service og/eller vedlikehold dersom instruks for service og/eller vedlikehold medfølger varen.

  warnersbaatbu.no står ikke ansvarlig for / dekker ikke:
 • Kostnader som følge av undersøkelser, transport o.l dersom reklamasjonen viser seg uberettiget.
 • Deler til produkter hvis normale levetid er kortere enn den oppgitte garantitiden eller reklamasjonsfristen.
 • Kostnader for montering/demontering av påmontert tilbehør.
 • Reisekostnader.
 • Eventuell følgeskader forårsaket av den feilaktige varen.
 • Eventuelle tap i næringsvirksomhet eller arbeidsfortjeneste.
 • Mangelfull eller ikke-eksisterende tredjeparts tjeneste/produkt/programvare, også om dette ikke er oppgitt før kjøp.

 

 
Din handlekurv
Du har ingen varer i kurven


Krambu for båtfolk!

Nyhetsbrev
 
 
Leverandører:

   

 

 

Bilderesultater for nautec logo

 

  

 

  

  Nav-to-Net Logo

         

Webdesign